ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ GAMIFY YOUR TEACHING!

Gamify your teaching!

Ο κύριος στόχος του έργου Gamify Your Teaching είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών επιχειρηματικότητας και να ενισχύσει την διδασκαλία με χρήση πληροφορικής μέσω μιας καινοτόμου παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης με τη χρήση παιγνιοποίησης.

Για να πετύχει το σκοπό αυτό, το έργο θέτει δύο γενικούς στόχους:

  • Να δημιουργήσει και να δοκιμάσει ένα παιχνίδι προσομοίωσης (simulation game) με πρακτικά στοιχεία που καλύπτουν 7 θεματικές περιοχές επιχειρηματικότητας
  • Να δημιουργήσει και να δοκιμάσει μεθοδολογίες διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας (δηλαδή διδακτικό υλικό για Εκπαιδευτές) με τη χρήση παιγνιοποίησης.

Το έργο θα εμπλέξει άμεσα επαγγελματίες των χώρων της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης από τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ελλάδα. Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε διάφορα στάδια του έργου, καταθέτοντας τη γνώμη τους και δοκιμάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί ειδικά για τις ανάγκες τους. Επιπροσθέτως, στις δραστηριότητες του έργου θα εμπλακούν άμεσα και μαθητές, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τους προγραμματιστές σχετικά με τις προσδοκίες τους για το παιχνίδι και ακολούθως θα το δοκιμάσουν και θα το αξιολογήσουν.