Εταίροι

logo-CNIPMMR-Arad

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania – coordinator

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιδιωτικών ΜΜΕ στη Ρουμανία – παράρτημα Arad είναι ένας μη-κυβερνητικός και μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το  2004. Ο στόχος του οργανισμού είναι να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μελών του και άλλων ΜΜΕ στις σχέσεις τους με δημόσιες αρχές και συνδικάτα, καθώς επίσης και να καλλιεργήσει και να προωθήσει οικονομικές σχέσεις και διεθνείς συνεργασίες προς το συμφέρον των Ρουμανικών επιχειρήσεων με το ιδιωτικό κεφάλαιο. Η αποστολή μας είναι η προώθηση και η διατήρηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ σε σχέση με τις τοπικές και εθνικές αρχές.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Nicolae Bălcescu Street, No. 5, Ap. 2
Arad, România, Postal code 310123
E-mail: contact@imm-arad.ro
Phone: 004 0257 253 757
Website: www.imm-arad.ro

Inova-LogoInova Consultancy ltd.

Η Inova Consultancy παρέχει μία ευέλικτη συμβουλευτική υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες οργανισμών και ιδιωτών διεθνώς στην περιοχή της διαφορετικότητας, ίσων ευκαιριών και της επιχειρηματικότητας. Η Inova έχει μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη και παροχή καθοδήγησης και προγραμμάτων προσωπικής ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε διεθνές επίπεδο για τις γυναίκες. Η Inova έχει αναπτύξει τη μεθοδολογία Mentoring Circles™, υποστηρίζοντας διαφορετικές ομάδες-στόχους στην ανάπτυξη της καριέρας και της επιχείρησης τους στην Ευρώπη. Η Inova κατέχει την Προεδρία της WITEC, του πρώτου Ευρωπαϊκού συνδέσμου για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, Μηχανική και Τεχνολογία (SET) που καλύπτει 10 Ευρωπαϊκές χώρες με 20 χρόνια εμπειρίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Inova Consultancy Ltd.
Address: Suite 5, 2nd Floor, Leecroft House, 58-64 Campo Lane, Sheffield, S1 2EG, United Kingdom
Tel: +44 (0)114 279 9091
Website: www.inovaconsult.com
Email: info@inovaconsult.com

logo-SIFSocialiniu inovaciju fondas

Η Socialiniu inovaciju fondas  είναι ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1994, για να βοηθήσει ενηλίκους, ειδικότερα γυναίκες να προβούν σε θετικές αλλαγές στη ζωή τους μέσω της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών, κοινωνικής υποστήριξης, πληροφόρησης και συμβουλών. Η SIF υποστηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών σε διεθνές επίπεδο καθώς εμπλέκεται στην συγγραφή Εναλλακτικών (ΜΚΟ) αναφορών για δύο συμβάσεις του ΟΗΕ – CEDAW and CESCR.  Η SIF διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή μαθησιακών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και απασχολησιμότητας από τους μαθητές. Η Socialiniu inovaciju fondas είναι αναγνωρισμένη ως μία εξαιρετικά αποτελεσματική ΜΚΟ που δραστηριοποιείτε σε πολλές διαφορετικές  σφαίρες όπως κοινωνική ενσωμάτωση, ανάπτυξη δημοκρατίας, δικαιώματα των γυναικών, ισότητα των φύλων και διαφορετικότητα.  Από την ίδρυση της η SIF δουλεύει με κοινωνικά μη προνομιούχους ανθρώπουςworks (μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, γυναίκες που επέζησαν από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κλπ.) και τους προσφέρει συνεχώς δωρεάν η έναντι χαμηλού τιμήματος εκπαίδευση για να αυξήσουν τις ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Socialiniu inovaciju fondas
Address: Savanoriu pr.1, LT-44255 Kaunas, Lithuania
Tel: +370 37 206575
website: www.lpf.lt
email: info@lpf.lt

Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou

Το ΚΜΟΠ είναι μία από τις παλαιότερες Ελληνικές ΜΚΟ με περισσότερα από 35 χρόνια συνολικής εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών σε κοινωνικά μη προνομιούχες ομάδες. Οι κύριες περιοχές ειδίκευσης του ΚΜΟΠ περιλαμβάνουν την κοινωνική πρόνοια και υγεία, την απασχολησιμότητα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Εκτός από την απευθείας παροχή των υπηρεσιών μέσω αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων σε τοπικό επίπεδο (Τρία Οικοτροφεία και ένα Κέντρο Ημέρας για ψυχικά ασθενείς καθώς και κέντρα συμβουλευτικής σε διαφορετικές πόλεις) το ΚΜΟΠ δραστηριοποιείται επίσης σε εθνικά και ευρωπαϊκά/διεθνή έργα για την αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων, ειδικότερα εστιάζοντας σε νέους με χαμηλές δεξιότητες και μακροχρόνια ανέργους, θύματα βίας και εμπορίας, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους, μετανάστες και μειονότητες.

Στοιχεία επικοινωνίας:
75, Skoufa str.
Athens
10680
Greece
Tel. +30 210 3637547
Fax +30 210 3639758
kmop@kmop.eu
www.kmop.eu

 

logo-InEuropaInEuropa Srl

Η InEuropa Srl είναι μία Ιταλική εταιρεία που παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες με ικανότητα και επαγγελματισμό με στόχο να προωθήσει την ευαισθητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε πολιτικές και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δημιουργήσει έργα και να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο για Ευρωπαϊκές ευκαιρίες σχετική τεχνική βοήθεια.  Η InEuropa ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2006 από ειδικούς οι οποίοι για περισσότερο από 20 χρόνια εργάζονταν σε Ευρωπαϊκά έργα που σκοπό είχαν την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και συνδέσμων στο να αποκτήσουν πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές οικονομικές ευκαιρίες. Η InEuropa στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει και να πληροφορήσει κάθε οργανισμό σχετικά με Ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία και τη σύνδεση τους με την τοπική πολιτική,  υποστηρίζοντας την έναρξη μία διαδικασίας καινοτομίας και ανάπτυξης εντός περιφερειακών φορέων καθώς και την κατασκευή Ευρωπαϊκών δικτύων; Την εύρεση Ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης σε στρατηγικές δραστηριότητες; Την δημιουργία μίας κουλτούρας ανάπτυξης έργων στην περιοχή. Η InEuropa προωθεί την βιώσιμη αλλαγή σε όρους ενίσχυσης της συμπεριφοράς ανθρώπων κάθε ηλικίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
InEuropa srl
Address: Via P. Giardini 476/n 41126 – Modena – Italy
Tel: +39 347 1830519
Website: www.ineuropa.info
Email: progetti@ineuropa.info

logo-FyG-ConsultoresFyG Consultores

Η FyG Consultores είναι μία εταιρεία συμβούλων με ειδίκευση στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τις καινοτόμες λύσεις σχετικά με την στρατηγική και τη διεθνοποίηση ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων. Έχοντας ιδρυθεί το 2001, η FyG Consultores είναι παρούσα στις διεθνείς αγορές βοηθώντας εταιρείες να καθορίσουν στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν σε αλλοδαπές αγορές και διεθνείς δραστηριότητες. Ως προμηθευτής καινοτόμων λύσεων, που προσθέτει επιχειρηματική αξία μέσω εφαρμογής διεθνών μεθοδολογιών σε επαγγελματικό επίπεδο, καινοτόμων συνδυασμών, μεθόδων συνεργασίας σε εξαγωγικά κονσόρτσια και συμπράξεις, επιλογή ανθρώπινων πόρων και εκπαίδευση στη διεθνοποίηση, η εταιρεία είναι ικανή να επιταχύνει την ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης για ΜΜΕ και επιχειρηματίες. Η FyG Consultores είναι επίσης μία εταιρεία επιμόρφωσης και εκπαίδευσης με ειδίκευση στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις όπου και παρέχει: εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, καινοτομίας, δημιουργικότητα και εκπαίδευση μαλακών δεξιοτήτων. Πρόσφατα έχει αναπτύξει και υλοποιήσει έναν αριθμό Ευρωπαϊκών διεθνών έργων συνεργασίας, σχετικών με δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, απασχολησιμότητα, διοίκηση, εκπαίδευση νεοφυών επιχειρήσεων, διεθνοποίηση και Gamification καθώς και καινοτομία στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
FyG Consultores
Address: C/Guillen de Anglesola 17 bajo bis izq., 46022, Valencia, Spain
Tel: +34 96 330 96 85
Website: www.fygconsultores.com
Email: info@fygconsultores.com

logo-cwepCenter of Education and Enterprise Support

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων (CWEP) είναι μία Μη-Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 από μία ομάδα επιχειρηματιών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ακτιβιστών από το Rzeszów. Το CWEP συνεργάζεται με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Αποστολή του CWEP είναι η αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και μορφές καθώς επίσης και η προώθηση της επιχειρηματικότητας ώστε να καλλιεργήσει την ενσωμάτωση κάθε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής. Ο στόχος του CWEP είναι να προωθήσει και να υλοποιήσει τις καλύτερες λύσεις που εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό. Ειδικότερα, οι στόχοι είναι να βελτιωθεί η προσβασιμότητα, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης όλων των ανθρώπων, η προώθηση και η συνεισφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων, η δια – βίου μάθηση, το e-learning και η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα. Ο σύνδεσμος συνεργάζεται μαζί με πολλούς εταίρους από την Ευρώπη ώστε να ενισχύσουν την οικονομική θέση των επιχειρήσεων και να παρέχουν διαδικτυακές πλατφόρμες για επιχειρήσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Poland
e-mail: office@cwep.eu
Web: www.cwep.eu