Διδακτικό υλικό για καθηγητές ΕΕΚ

Η μάθηση μέσω παιγνιδιών είναι εύκολη για τους μαθητές αλλά υπάρχει μεγάλη δουλειά που πρέπει να κάνουν οι προγραμματιστές του παιχνιδιού και ο δάσκαλος.

Για να δημιουργηθεί μια τέλεια αρμονία μεταξύ των όσων θέλουν οι προγραμματιστές και οι δημιουργοί και του τι πρέπει να κάνει ο δάσκαλος, το CNIPMMR Arad (RO) άρχισε να αναπτύσσει το διδακτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ, το τρίτο πνευματικό προϊόν στο Gamify Your project.

Με τη βοήθεια του περιεχομένου και των σεναρίων που δημιουργήθηκαν στο LTTA της Ιταλίας για την ανάπτυξη του παιχνιδιού έγινε ένα σχέδιο για το πώς πρέπει να μοιάζουν τα υλικά.
Αυτά τα υλικά βοηθούν τον δάσκαλο να κατανοήσει καλύτερα το παιχνίδι και να ξέρει πού πρέπει να παρέμβει και να δείξει την υποστήριξή του στη διαδικασία μάθησης μέσω παιγνιοποίησης.

Μέχρι στιγμής, τα υλικά περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το έργο, τους συνεργάτες, το παιχνίδι και τα σενάρια.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες του παιχνιδιού, η υλικοτεχνική υποστήριξη και τα ειδικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών.

Μετά από να παίξετε ένα demo του παιχνιδιού μπορούν να προστεθούν καταλληλότερες πληροφορίες και να κάνουν τα υλικά πιο πολύτιμα.