Η σημασία της παιγνιοποίησης για τους εργαζόμενους

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το παιχνίδι είναι ένα εργαλείο με πολλούς κινδύνους σχετικά με τις διαδικασίες του, τη σχετική πολυπλοκότητα της δημιουργίας του παιχνιδιού …

Κάποιοι μπορεί ακόμη και να πούνε ότι είναι άχρηστο σε μια εταιρεία.
Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Ένας σωστός σχεδιασμός παιγνιοποίησης μπορεί να επιφέρει πολλές επιστροφές και ανταμοιβές σε μια επιχείρηση αρκετά γενναία για να το δοκιμάσει. Ιδίως όσον αφορά τους εργαζομένους.

Η παιγνιοποίηση μπορεί να είναι ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για την αφοσίωση των υπαλλήλων σας καθώς επιτρέπει την παροχή ανατροφοδότησης σε πραγματικό χρόνο και εξατομικευμένων στόχων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτρέπει στους εργαζομένους να ανταγωνίζονται με τον εαυτό τους, μετατρέποντάς το σε ένα εργαλείο που τους ενθαρρύνει να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους. Η παιγνιοποίηση στο χώρο εργασίας δεν αφορά την υπόδειξη σημείων όπως θα γινόταν σε ένα κανονικό βιντεοπαιγνίδι ή το να αντιμετωπίσει κάποιος υπάλληλος έναν άλλο για να πάρει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο παιγνίδι. Σκοπό της είναι να επιτρέψει στους χρήστες της να βγάλουν το καλύτερο από τους εαυτούς τους. Και επιπλέον, για την αύξηση της απόδοσης της εταιρείας.
Πηγή: http://www.business.com/marketing/gal-rimon-is-gamification-important/