SVEIKI ATVYKĘ Į “GAMIFY” PROJEKTĄ!

Naudokite žaidimus mokymams!

Pagrindinis projekto tikslas yra remti verslumo mokytojų profesinį tobulėjimą, profesinių kompetencijų ugdymą ir skatinti informacinių technologijų naudojimą mokymuose per naujovišką pedagogiką, naujovišką požiūrį į mokymą, naudojant žaidimo elementus.

Norint pasiekti šį tikslą, projekte keliami du bendrieji uždaviniai:

  • sukurti ir išbandyti simuliacinį žaidimą su praktiniais elementais, kuris apimtų 7 verslumo sritis
  • sukurti ir išbandyti metodiką (didaktinę medžiagą mokytojams) apie verslumo mokymą su žaidimo elementų naudojimu

Projekte bus tiesiogiai įtraukti profesinio mokymo mokytojai iš Rumunijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos ir Graikijos. Mokytojai dalyvaus įvairiuose projekto etapuose reikšdami nuomonę ir testuodami didaktines priemones, parengtas specialiai jiems. Taip pat studentai tiesiogiai dalyvaus veiklose. Pradžioje jie pasakys žaidimo kūrėjams apie lūkesčius dėl žaidimą, jie patikrins ir įvertins žaidimą.