PARTNERIAI

logo-CNIPMMR-Arad

KOORDINATORIUS – “CONSILIUL NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA”

Nacionalinės privačių mažų ir vidutinių įmonių tarybos Rumunijoje Arad miesto skyrius yra nevyriausybin4, ne pelno siekianti organizacij1, 5steigta 2004 metais.
Organizacijos tikslas yra ginti ir atstovauti nares bei kitas mažas ir vidutines įmones jų santykiuose su valdžios institucijomis, taip pat skatinti ir stimuliuoti ekonominį bendradarbiavimą atstovaujant Rumunijos privataus kapitalo organizacijų interesus.
Misija yra skatinti ir palaikyti tinkamą aplinką mažoms ir vidutinėms įmonėms santykyje su vietine ir nacionaline valdžia.

Kontaktai:
Nicolae Bălcescu, Nr. 5 -. 2
Arad, Rumunija, Pašto kodas 310123
El. paštas: contact@imm-arad.ro
Tel: 004 0257 253 757
Internete: www.imm-arad.ro

 

Inova-LogoINOVA CONSULTANCY LTD.

“Inova Consultancy” teikia lanksčias konsultavimo paslaugas, atsižvelgiant į organizacijų ir asmenų poreikius tarptautiniu mastu įvairovės, lygių galimybių ir verslumo srityse. Organizacija turi ilgametę patirtį kuriant ir pristatant konsultavimo ir asmeninio tobulėjimo programas moterims tiek Jungtinėje Karalystėje tiek tarptautiniu mastu. “Inova Consultancy” sukūrė mentorystės „Mentoring Circles™“ metodiką, kuri remia įvairių tikslinių grupių karjeros ir verslo plėtrą visoje Europoje. “Inova Consultancy” pirmininkauja WITEC, pirmajai Europos moterų iš SET (mokslo, inžinerijos ir technologijų srities) asociacijai, esančiai 10 Europos šalių ir turinčiai 20 metų patirtį.

Kontaktai:
Inova Consultancy Ltd.
Adresas: Suite 5, 2nd Floor, Leecroft House, 58-64 Campo Lane, Sheffield, S1 2EG, Didžioji Britanija
Tel: +44 (0)114 279 9091
Internete: www.inovaconsult.com
El. paštas: info@inovaconsult.com

logo-SIFSOCIALINIU INOVACIJU FONDAS

Socialinių inovacijų fondas yra 1994 metais įkurta nevyriausybinė organizacija, siekiant padėti suaugusiems žmonėms, ypač moterims, pasiekti teigiamus pokyčius jų gyvenime per švietimo galimybes, socialinę paramą, informacijos ir patarimų teikimą.
SIF atstovauja moterų žmogaus teises tarptautiniu lygiu, yra susijęs su raštinėmis NVO ataskaitomis dviem JT konvencijoms – CEDAW ir CESCR. SIF turi ilgalaikę praktinę patirtį projektuojant, organizuojant ir teikiant mokymosi veiklą, kuria siekiama plėtoti įsidarbinimo ir verslumo įgūdžius.
Socialinių inovacijų fondas yra pripažintas efektyviai dirbančia Lietuvos nevyriausybine organizacija, vykdančią veiklą įvairiose srityse, tokiose kaip demokratijos kūrimas, moterų žmogaus teisės, lyčių lygybė ir įvairovė, socialioje atskirtyje esančių grupių (bedarbiai, neįgalieji, migrantai, narkotines medžiagas vartojantis jaunimas, smurtą artimoje aplinkoje išgyvenusios moterys) įtraukimas į visuomenę.

Kontaktai:
Socialiniu inovaciju fondas
Adresas: Savanoriu pr.1, LT-44255 Kaunas, Lietuva
Tel: +370 37 206575
Internete: www.lpf.lt
El. paštas: info@lpf.lt

KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU


KMOP yra viena iš seniausių Graikijos nevyriausybinių organizacijų, kuri dirba jau daugiau nei 35 metus ir yra sukaupusi didžiulę paslaugų socialiai remtiniems asmenims teikimo patirtį. KMOP pagrindinės kompetencijos apima socialinę gerovę ir sveikatą, užimtumą ir žmogaus teisių apsaugą, mokslinių tyrimų ir praktinės patirties plėtrą socialinės politikos klausimais.

Be tiesioginių paslaugų teikimo grįsto decentralizuota bendruomene (3 vietos grupinei veiklai, vienas dienos paslaugų centras, taip pat konsultavimo centrai įvairiuose miestuose) KMOP taip pat aktyviai dalyvauja tiek nacionaliniuose, tiek ES / tarptautiniuose projektuose Akcentuojamas socialinių problemų sprendimas, ypač skiriamas dėmesys mažos kvalifikacijos jaunimo ir ilgalaikių bedarbių, smurto aukų, neįgaliųjų, pagyvenusių, migrantų ir mažumų problemoms.

Kontaktai:
75, Skoufa str.
Atėnai
10680
Graikija
Tel. +30 210 3637547
Fax +30 210 3639758
kmop@kmop.eu
www.kmop.eu

logo-InEuropa

INEUROPA SRL

InEuropa Srl yra privataus kapitalo Italijoje įsteigta organizacija, teikianti informaciją ir paslaugas, kurios tikslas skatinti valstybinių ir privačių įstaigų bendradarbiavimą politikoje, Europos Sąjungos programose, teikti paaiškinimus apie galimybes, techninę pagalbą. InEuropa įkurta 2006 metais sausį, ekspertų turinčių daugiau nei 20 metų patirtį dirbant su Europos Sąjungos projektais, skirtais privačiam ir viešam sektoriams, asociacijoms. InEuropa siekia informuoti, didinti žinomumą įvairių organizacijų apie Europos Sąjungos politiką, projektų galimybes, esamus įrankius padedančius organizacijų pradžiai, inovacijų adaptacijai, plėtrai, tinklų Europoje paieškai, taip pat padeda finansinių galimybių paieškai, projektų kūrimui. InEuropa siekia įgalinti asmenis tvariems pokyčiams bet kokiame amžiuje.

Kontaktai:
InEuropa srl
Adresas: Via P. Giardini 476/n 41126 – Modena – Italija
Tel: +39 347 1830519
Internete: www.ineuropa.info
El. paštas: progetti@ineuropa.info

FYG CONSULTORES

logo-FyG-ConsultoresFyG Consultores yra konsultavimo įmonė, kuri specializuojasi verslo kūrimo ir novatoriškų sprendimų srityje, siejamų su smulkių, vidutinių bei startuolių įmonių strategija ir internacionalizacija. FyG Consultores organizacija įsteigta 2001 metais ir nuo tada padeda įmonėms apsibrėžti strategijas, augti ir plėstis į užsienio, tarptautines rinkas. Turėdama patirtį ir žinias, kaip diegti novatoriškus sprendimus, metodus bendradarbiavimui, eksportui, partnerių suradimui, žmogiškųjų išteklių valdymui ir internacionalizacijai FyG Consultores geba internacionalizuoti mažas ir vidutines įmones, smulkiuosius verslininkus.
FyG Consultores taip pat yra švietimo organizacija, kuri specializuojasi verslumo, startuolių mokymuose, teikia verslo strategijos, inovacijų, kūrybingumo ir kitų įgūdžių mokymus. Pastaraisiais metais dalyvavo įvairiuose projektuose verslo kūrimo, įsidarbinimo, vadybos, startuolių, internacionalizacijos, žaidimų naudojimo mokymo ir inovacijų srityje.

Kontaktai:
FyG Consultores
Adresas: C/Guillen de Anglesola 17 bajo bis izq., 46022, Valencia, Ispanija
Tel: +34 96 330 96 85
Internete: www.fygconsultores.com
El. paštas: info@fygconsultores.com

CENTER OF EDUCATION AND ENTERPRISE SUPPORT

logo-cwep„Center of Education and Enterprise Support“ (CWEP) tai 2004 metais Žešuve verslininkų, mokytojų ir socialinių aktyvistų įsteigta nevyriausybinė organizacija. CWEP dirba su verslo ir mokymo institucijomis. Pagrindinė CWEP misija yra gerinti mokymų kokybę visuose lygiuose ir visuose formose, taip pat skatinti verslumą, siekiant integruoti visas grupes, nesvarbu kokios lyties, amžiaus ar etninės kilmės. CWEP siekia skatinti ir įgyvendinti geriausius sprendimus kurie padeda siekti organizacijos tikslo. Ypatingai siekiama gerinti švietimo prieinamumą, kokybę ir efektyvumą visiems žmonėms, skatinti viso gyvenimo mokymąsi, mokymąsi internetu bei kitų naujų technologijų naudojimą švietime ir verslume. Asociacija dirba su daug partnerių iš visos Europos ir siekiant sustiprinti ekonominę organizacijų poziciją suteikia galimybę naudotis internetine platforma.

Kontaktai:
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości“
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Lenkija
El. paštas: office@cwep.eu
Internete: www.cwep.eu