Witamy w projekcie Gamify Your Teaching!

Gamify your teaching!

Głównym celem projektu Gamify Your Teaching jest rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli i trenerów przedsiębiorczości oraz wzrost kompetencji ICT w nauczaniu poprzez wykorzystanie innowacyjnej metodyki nauczania z elementami grywalizacji.

Dla osiągnięcia tych założeń w projekcie przyjęto dwa główne cele:

  • stworzenie i przetestowanie gry symulacyjnej, zawierającej elementy wiedzy praktycznej w zakresie 7  kluczowych aspektów przedsiębiorczości
  • stworzenie i przetestowanie metodyki (materiały dydaktyczne) dla nauczycieli przedsiębiorczości z  wykorzystaniem grywalizacji.

Bezpośrednio zaangażowani w projekt będą nauczyciele przedmiotów zawodowych z Rumunii, Włoch, Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Grecji. Nauczycieli będą uczestniczyć na wielu etapach projektu, dzieląc się opinią i testując materiały szkoleniowe dla nich przygotowywane. Również uczniowie będą bezpośrednio zaangażowani w działania. Na początku, opowiedzą oni twórcom gry o swoich oczekiwaniach odnośnie gry, a  następnie przetestują ją i ocenią.