Partnerzy

logo-CNIPMMR-Arad

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania – koordynator

Krajowa Rada Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Rumunii – Arad jest pozarządową organizacją non-profit, założoną w 2004 r. Celem organizacji jest obrona interesów jej członków i innych firm z sektora MŚP w stosunkach z urzędami i syndykatami, jak również stymulowanie i promocja relacji ekonomicznych i współpracy międzynarodowej, w zgodzie z interesami prywatnych przedsiębiorstw z Rumunii. Naszą misją jest promowanie i wspieranie firm z sektora MŚP, w ich relacjach z władzami na poziomie lokalnym i narodowym.

Kontakt:

Nicolae Bălcescu Street, No. 5, Ap. 2
Arad, România, Kod pocztowy 310123
E-mail: contact@imm-arad.ro
Telefon: 004 0257 253 757
Strona internetowa: www.imm-arad.ro

 

Inova-LogoInova Consultancy ltd.

Inova Consultancy jest firmą konsultingową, działająca międzynarodowo, która odpowiada na potrzeby organizacji i osób indywidualnych w zakresie różnorodności kulturowej, równych szans czy przedsiębiorczości. Inova ma bogate doświadczenie w dostarczaniu usług doradczych i programów rozwoju zawodowego dla kobiet, zarówno w Wielkiej Brytanii jak i poza jej granicami. Inova opracowała metodykę Mentoring Circles™, wspierającą różne grupy osób w robieniu kariery i działaniach przedsiębiorczych w całej Europie.

Kontakt:
Inova Consultancy Ltd.
Adres: Pokój nr. 5, 2 piętro, Leecroft House, 58-64 Campo Lane, Sheffield, S1 2EG, Wielka Brytania
Tel: +44 (0)114 279 9091
Strona internetowa: www.inovaconsult.com
Email: info@inovaconsult.com

 

logo-SIFSocialiniu inovaciju fondas

Socialiniu inovaciju fondas jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 r., wspierająca osoby dorosłe, a w szczególności kobiety do dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu poprzez wykorzystanie szans jakie daje edukacja, wsparcie społeczne czy odpowiednia informacja i porada.
SIF promuje prawa kobiet, na poziomie międzynarodowym i jest zaangażowana w tworzenie raportów (NGOs) na dwie konwencje ONZ – CEDAW i CESCR. SIF posiada wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu działań edukacyjnych, skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności przedsiębiorczych oraz szans na znalezienie zatrudnienia.

Socialiniu inovaciju fondas jest uznawana za bardzo skuteczną organizacje pozarządową, działającą na Litwie w wielu różnych sektorach, takich jak włączenie społeczne, budowanie demokracji, prawa kobiet, równouprawnienie i różnorodność kulturowa. Od momentu powstania SIF pracuje z osobami będącymi  w niekorzystnej sytuacji społecznej (długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, imigranci, kobiety, które doświadczyły przemocy domowej, itp.) stale oferując bezpłatne lub dostępne za niewielką opłatą szkolenia mające na celu potrawę sytuacji tych osób na rynku pracy.

Kontakt:
Socialiniu inovaciju fondas
Adres: Savanoriu pr.1, LT-44255 Kaunas, Litwa
Tel: +370 37 206575
Strona internetowa: www.lpf.lt
Email: info@lpf.lt

 

Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou

KMOP jest jedną z najstarszych greckich organizacji pozarządowych, z ponad 35 letnim doświadczeniem w dostarczaniu usług osobom z grup defaworyzowanych. Główne obszary specjalizacji KMOP obejmują opiekę społeczną i zdrowie, zatrudnienie i prawa człowieka, badania naukowe oraz rozwój wiedzy w kwestii polityki społecznej. Poza bezpośrednim świadczeniem usług za pomocą lokalnych ośrodków pomocy ( trzy domy pomocy społecznej, jedno centrum opieki nad osobami umysłowo chorymi jak również centra doradcze w wielu różnych miastach) KMOP  jest również aktywnie zaangażowany w realizację projektów krajowych i europejskich. Projekty te dotyczą kwestii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotnych, ofiar przemocy i handlu ludźmi, osób niepełnosprawnych, starszych, imigrantów i mniejszości narodowych.

Contact:
75, Skoufa str.
Ateny
10680
Grecja
Tel. +30 210 3637547
Fax +30 210 3639758
kmop@kmop.eu
www.kmop.eu

 

logo-InEuropaInEuropa Srl

InEuropa Srl  jest włoską organizacją dostarczającą profesjonalne informacje i usługi, informującą podmioty prywatne i publiczne odnośnie polityki i programów Unii Europejskiej, w celu tworzenia projektów i wspieraniu wiedzą techniczną wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem tej szansy. InEuropa została założona w styczniu 2006 roku przez ekspertów w dziedzinie projektów EU, z ponad 20 letnim doświadczeniem. InEuropa ma na celu uświadamianie i informowanie o polityce i narzędziach UE oraz ich powiązaniu z polityką lokalną, promując w ten sposób działania innowacyjne i tworzenie sieci europejskich kontaktów; poszukiwaniu źródeł finansowania poszczególnych działań oraz tworzeniu kultury „pracy projektowej”. InEuropa promuje trwałe zmiany w zakresie wzmacniania potencjału ludzkiego.

Kontakt:
InEuropa srl
Adres: Via P. Giardini 476/n 41126 – Modena – Włochy
Tel: +39 347 1830519
Strona internetowa: www.ineuropa.info
Email: progetti@ineuropa.info

 

logo-FyG-ConsultoresFyG Consultores

FyG Consultores jest firmą konsultingową specjalizującą się we wspieraniu firm i innowacyjnych rozwiązaniach powiązanych ze strategią rozwoju i wchodzenia na rynki międzynarodowe firm z obszaru MŚP i Start-Up. Założone w 2001, FyG Consultores jest obecne na rynkach międzynarodowych pomagając firmom w określeniu strategii rozwoju i ekspansji. Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań, oferujemy wartość dodaną poprzez międzynarodowe wdrożenie metodyki, innowacyjne formuły, metody współpracy w międzynarodowych konsorcjach, wiedzę w obszarze HR i szkoleń, przez co nasza firma jest w stanie pomóc w rozwoju i wejściu na rynki międzynarodowe przedsiębiorcom i MŚP.
FyG Consultores jest również firmą szkoleniową, specjalizującą się w obszarze przedsiębiorczości i szkoleniach dla Start Up-ów oferując: edukację w zakresie biznesu, innowacji, kreatywności i umiejętności miękkich. Przez ostatnie lata firma opracowała i wdrożyła wiele projektów międzynarodowych, dotyczących zakładania i rozwoju form zatrudnienia, zarządzania, internacjonalizacji, grywalizacji oraz innowacji w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości.

Kontakt:
FyG Consultores
Address: C/Guillen de Anglesola 17 bajo bis izq., 46022, Walencia, Hiszpania
Tel: +34 96 330 96 85
Strona internetowa: www.fygconsultores.com
Email: info@fygconsultores.com

 

logo-cwep

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) to pozarządowa organizacja non-profit założona w 2004 roku przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z firmami i organizacjami edukacyjnymi. Misją stowarzyszenia jest wzrost jakości szkoleń i kształcenia na każdym poziomie i w każdej formie, jak również promowanie przedsiębiorczości oraz integracji grup społecznych niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Celem CWEP jest promowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań temu służących. Konkretnie celami stowarzyszenia jest zwiększenie dostępności, jakości i skuteczności kształcenia we wszystkich grupach wiekowych, promocja i wsparcie kształcenia osób dorosłych, uczenie się przez całe życie, e-learning i wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z całej Europy, wzmacniając pozycję ekonomiczną przedsiębiorstw oraz dostarczając im platform internetowych.

Kontakt:
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska
e-mail: office@cwep.eu
Strona internetowa: www.cwep.eu