Materiały dydaktyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Uczenie się z wykorzystaniem gier wydaje się proste z punktu widzenia ucznia, ale dla programisty gry i nauczyciela oznacza to duży nakład pracy.
Aby stworzyć idealną harmonię pomiędzy założeniami programistów a potrzebami nauczycieli, organizacja CNIPMMR z Arad (RO) rozpoczęła tworzenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jest to trzeci rezultat intelektualny, który ma powstać w ramach projektu.

Wykorzystując treści i scenariusze opracowane podczas szkolenia LTTA we Włoszech powstał projekt tego jak powinny wyglądać materiały.
Materiały te mają pomóc nauczycielowi w lepszym zrozumieniu gry oraz pokazać gdzie, w procesie uczenia się metodą grywalizacji, może pojawić się potrzeba interwencji i wsparcia ze strony nauczyciela.

Jak dotąd, materiały te zawierają informację o projekcie, partnerach, grze i scenariuszach.
Nadal trwa praca nad zasadami gry, logistyką i zadaniami nauczycieli.

Po zapoznaniu się z wersją demo, można będzie dodać więcej informacji i zwiększyć wartość materiałów.