Grywalizacja i przedsiębiorczość – konferencja upowszechniająca w ramach projektu „Gamify Your Teaching”

Pod hasłem „Gamify Your Teaching – podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedsiębiorczości z wykorzystaniem grywalizacji” odbyła się w Rzeszowie w dniu 30 czerwca 2017 r. konferencja upowszechniająca projekt. Zgromadziła ona 50 uczestników, wśród których byli przedstawiciele 6 uczelni wyższych z regionu, 7 szkół różnego szczebla oraz instytucji szkoleniowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz młodzieży.

Celem konferencji była prezentacja założeń projektu, jego efektów, w tym badań przeprowadzonych na jego początku oraz zaprezentowanie uczestnikom opracowanej gry on-line wspierającej naukę przedsiębiorczości. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z publikacją prezentującą dobre praktyki prowadzenia udanej działalności gospodarczej. Uczestnicy konferencji podzielili się również swoimi doświadczeniami w nauczaniu przedsiębiorczości, zaś zorganizowane przerwy posłużyły nawiązaniu nowych kontaktów i wymianie spostrzeżeń w temacie przedsiębiorczości.