KONFERENCJE UPOWSZECHNIAJĄCE GAMIFY – WALENCJA, HISZPANIA

3 maja oraz 29 czerwca 2017r. zorganizowano w Walencji konferencje upowszechniające w ramach projektu Gamify, których organizatorem była firma FyG Consultores wraz z Association of Young Entrepreneurs from Valencia (AJEV) oraz University of Valencia. Głównym celem projektu Gamify Your Teaching jest wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli i trenerów przedsiębiorczości oraz usprawnienie nauczania ICT poprzez innowacyjną pedagogię i podejście do nauczania z użyciem gamifikacji. Aby osiągnąć ten cel, projekt stawia dwa ogólne cele:

  • utworzenie oraz testowanie gry symulacyjnej z praktycznymi elementami obejmującymi obszary podlegające 7 obszarom przedsiębiorczości,
  • utworzenie i testowanie metodyki (materiałów dydaktycznych dla nauczycieli) nauczania przedsiębiorczości z wykorzystaniem gamifikacji.

Wraz ze studentami uczelni, przedsiębiorcami i właścicielami MŚP, zainteresowanymi innowacjami, zarządzaniem i przedsiębiorczością, konferencje upowszechniające Gamify odbyły się przy pomocy prezesa i współpracownika organizacji AJEV oraz liderów firm doświadczonych w procesie przedsiębiorczości. W konferencjach wzięło udział w sumie 50 osób, którzy opuścili salę z nowymi pomysłami i zamiarami wykorzystania środowiska GAMIFY w przyszłości.

Firma FyG Consultores przygotowała ciekawą konferencję wraz z warsztatami, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania gamifikacji w nauczaniu i ogólnie w biznesie, konkretnych cech projektu oraz zapoznać się z otoczeniem Gamify. Firma FyG Consultores wyjaśniła, jaka jest funkcjonalność innowacyjnych narzędzi edukacyjnych z modułami i materiałami dydaktycznymi. Uczestnicy zostali poinformowani o rolach gracza i o aktywnym uczeniu się i doświadczeniu, które można zdobyć dzięki bezpiecznej grze Gamify i jak procesy myślowe mogą być łatwo przenoszone z gry symulowanej do klasy. Jako, że uczestnikami konferencji byli regularni użytkownicy tego typu gier edukacyjnych lub osoby zupełnie niezaznajomieni z gamifikacją, zaprezentowana użyteczność projektu Gamify była dla nich bardzo interesująca. Z tego powodu wielu użytkowników rozważy Gamify w przyszłości lub zarekomenduje przy każdej możliwej ku temu okazji. Pozytywnym rezultatem była okazja do wyjaśnienia i kontrastu możliwości oferowanych przez Gamify oraz publiczność, która posiadała doświadczenie w przedsiębiorczości, ponieważ pozwoliło to na przeprowadzenie dynamicznej sesji od samego początku. Zadawane pytania były bardziej bezpośrednie i konkretne, zainteresowanie projektem było prawdziwe, a chęć wypróbowania gry była widoczna od początku wydarzenia.

Na końcu konferencji był czas na dyskusję na temat głównych zalet istotności metod nauczania przedsiębiorczości opartych na ICT. Uczestnicy podzielili się również własnymi doświadczeniami związanymi z ich wcześniejszym wykorzystaniem gamifikacji.

Zapraszamy do śledzenia projektu odwiedzając:

Lub bezpośredni kontakt z nami: