Prace nad O4 Zbiór studiów przypadku rozpoczęte

Podczas spotkania w Kownie (Litwa), 19 i 20 października 2016, wszyscy partnerzy projektu zaakceptowali harmonogram realizacji tego rezultatu, zaproponowany przez Social Innovation Fund. O4 Zbiór studiów przypadku będzie się składał z co najmniej 35 przykładów firm, które odniosły sukces, co posłuży za źródło inspiracji i motywacji w kształceniu z zakresu przedsiębiorczości. Aby zebrać założoną liczbę przypadków, każdy z partnerów zobowiązał się do znalezienia i opracowania 5 studiów przypadków. Wszystkie zebrane przypadki zostaną sprawdzone przez wszystkich partnerów, a wersja końcowa zostanie przygotowana przez partnera z Litwy, odpowiedzialnego za ten rezultat – Social Innovation Fund. Następnie, dokument ten zostanie oceniony przez zewnętrznego eksperta w dziedzinie biznesu, przetłumaczony na języki partnerów i zamieszczony na stronie projektu.

Będzie to bardzo przydatna publikacja, nie tylko ze względu na zawarte w niej motywujące historie sukcesu, ale również, zgodnie z decyzją partnerów projektu, znajdą się tam pytania , co sprawi, że trenerzy/nauczyciele będą mogli wykorzystać te materiały podczas zajęć.

Mamy nadzieje, że te 35 przykładów pokaże zróżnicowane historie sukcesu w biznesie, które staną się inspiracją dla przyszłych europejskich przedsiębiorców!