II. Kolejne spotkanie w projekcie GAMIFY, Kowno (Litwa)

Po pierwszych dwóch spotkaniach, które odbyły się w Arad, w Rumuni (2-3 grudnia 2015) i w Rzeszowie (20-21 kwietnia 2016), oraz po szkoleniu LTTA, które odbyło się w maju 2016 w Modenie, Włochy, partnerzy projektu GAMIFY spotkali się po raz kolejny, tym razem w Kownie, gdzie mieli możliwość omówić postępy w projekcie.

Partnerzy projektu C.N.I.P.M.M.R. (RO), Inova Consultancy (UK), Socialinių inovaciju fondas (LT), KMOP (GR), FYG Consultores (ES), CWEP (PL) oraz InEuropa (IT) spotkali się 19 i 20 października 2016, na Litwie, aby omówić kwestie scenariuszy, których struktura została opracowana podczas szkolenia w Modenie.
Podczas spotkania, partnerzy rozpoczęli proces tworzenia materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, którzy będą zaangażowani w projekt.

Partnerom projektu GAMIFY udało się również przeanalizować postęp prac w odniesieniu do rozwoju gry, która będzie jednym z głównych produktów projektu GAMIFY i zostanie przetestowana przez nauczycieli w każdym z krajów partnerskich.