KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA W RAMACH PROJEKTU GAMIFY YOUR TEACHING – MODENA, WŁOCHY

9 czerwca 2017r. organizacja InEuropa zaprezentowała projekt GAMIFY YOUR TEACHING wraz z jego rezultatami podczas wydarzenia upowszechniającego organizowanego w Modenie przez EDERA COWORKING space.

Konferencja miała na celu przekazanie i upowszechnianie wszystkich wyników i rezultatów pracy intelektualnej projektu GAMIFY YOUR TEACHING, które powstały w oparciu o fakt, że 5 milionów młodych ludzi jest bezrobotnych, oraz że taka wysoka stopa bezrobocia może być zwalczana przez nauczanie młodzieży przedsiębiorczości przy zastosowaniu nowej i innowacyjnej metodyki nauczania.

Aby osiągnąć ten długoterminowy wynik, w ramach projektu GAMIFY YOUR TEACHING, powstały cztery rezultaty pracy intelektualnej (4 Intellectual Outputs): raport analizy potrzeb (O1), gra (O2), materiał dydaktyczny dla nauczycieli VET (O3), studia przypadków (O4).  Podczas konferencji upowszechniającej, powyższe rezultaty zostały dokładnie opisane z podaniem linków do plików, umożliwiając ich pobranie. Szczególnie opisano grę edukacyjną oraz materiał dydaktyczny dla nauczycieli VET, a także pokazano niektóre zrzuty ekranu gry, gdyż jest ona jednym z najbardziej istotnych rezultatów projektu GAMIFY. Organizacja InEuropa udostępniła również komputer, by uczestnicy konferencji mogli testować grę.

Konferencję upowszechniającą uznano za naprawdę udaną, przyciągnęła wielu uczestników (zwłaszcza nauczycieli i trenerów) zainteresowanych grą i tą innowacyjną metodą nauczania. Pojawiło się wiele pytań na temat tego, jak można ją wykorzystać w klasie oraz możliwych przyszłych scenariuszach gry po zakończeniu projektu GAMIFY.

Po prezentacji wyników projektu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek oraz koncert, co służyło nawiązaniu kontaktów oraz pozwalało na testowanie gry oraz miłe wspólne spędzenie czasu. Była okazja do poznania nowych osób oraz do nieformalnej rozmowy nt. projektu GAMIFY, przedsiębiorczości, samozatrudnienia, możliwości i ograniczeń szkoły oraz o wszystkich istotnych i praktycznych wynikach związanych z programem Gamify Your Teaching.