Konferencja pt. „How To Learn Entrepreneurship Through The Game”, Arad, Rumunia, 14 lipca 2017r.

14 lipca 2017r. w mieście Arad odbyła się konferencja upowszechniająca (E1) w ramach projektu „Gamify Your Teaching – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie gamifikacji” pod nazwą „How To Learn About Entrepreneurship Through The Game.”

W konferencji wzięło udział 50 uczestników, wśród których byli przedstawiciele 6 uczelni wyższych z regionu, szkoły różnego szczebla, instytucje szkoleniowe oraz stowarzyszenia biznesowe.

Celem konferencji było przedstawienie czterech rezultatów pracy intelektualnej (4 Intellectual Outputs) nabytych poprzez projekt, w tym badania przeprowadzone na jego początku (IO 1 – Needs Analyses), oraz prezentacja gry online wspierającej edukację przedsiębiorczości (IO 2 – The Game) uczestnikom.

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli VET to trzeci z zaprezentowanych rezultatów pracy intelektualnej, niezbędny w wyjaśnieniu zasad gry oraz organizacji klas, aby wypełnić scenariusz gry Gamify.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z publikacją prezentującą dobre praktyki prowadzenia udanej działalności gospodarczej (IO 4 – Case studies collection).