Znaczenie grywalizacji w odniesieniu do pracowników

Wiele osób uważa, że grywalizacja jest narzędziem charakteryzującym się dużym ryzykiem w odniesieniu do procedur, czy też względnie trudnym procesem tworzenia gry…niektórzy mogą też twierdzić, że jest to bezużyteczne dla firmy.

Niemniej jednak, nie jest to prawda. Odpowiednio zaprojektowana i wykorzystana gra może przynieść wiele pozytywnych rezultatów, o ile tylko dana firma nie boi się jej wykorzystać, co odnosi się szczególnie do jej pracowników.

Grywalizacja może być naprawdę efektywnym narzędziem służącym angażowaniu twoich pracowników, ponieważ pozwala ona na dostarczanie natychmiastowej informacji zwrotnej, oraz spersonalizowanych, dobrze zaplanowanych czasowo, celów. Umożliwia to pracownikom współzawodnictwo jak też zachęca do zwiększania wydajności i efektywności. Grywalizacja w miejscu pracy nie polega na zbieraniu punktów tak jak w typowej grze komputerowej, czy na rywalizacji pracowników o to kto zdobędzie ich najwięcej, chodzi tu o umożliwienie pracownikom jak najlepszego wykorzystania ich potencjału. Oraz, w konsekwencji, zwiększenie skuteczności firmy.

Źródło: www.business.com/marketing/gal-rimon-is-gamification-important